Velkommen til Lokallisten 2017's hjemmeside

Lokalpolitisk parti i Varde kommune

Lokallisten 2017

Her kan du læse lidt om partiet, partiets bestyrelse og vedtægter

Her kan du læse om partiets politik

Her kan du læse om debatopslag der er på Jydske Vestkysten og Ansager.info

Valgplakat til kommunalvalget i  2021

På billedet ses Lokallistens 6 byrådskandidater, der stillede op til valg i 2021. Øverste række, Philip Vossen og Patrick Nielsen. Midterste række, Birgit Hardenberg Jørgensen og Henriette N. D. Dyrby. Nederste række, Hilda Funch og spidskandidat Niels Jørgen Nielsen. 

Seneste nyt i Lokallisten 2017


Generalforsamling 2024


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lokallisten.

Dato: tirsdag d. 23. april 2024 kl. 19.30 med flg. dagsorden:

Generalforsamlingen er for betalende medlemmer.

Valg af dirigent.

  1. Formandens beretning.
  2. Årsregnskab og forslag til budget.
  3. Fastsættelse af årskontingent.
  4. Indkomne forslag. – skal være LokalListen i hænde senest 15.april 2024 til – lokallisten@godmail.dk
  5. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
  6. Valg af 2 revisorer og én suppleant.
  7. Eventuelt
  8. Oplæsning og godkendelse af referat.
  9. Pause
  10. Politisk debat

Generalforsamlingen finder sted på adressen:

Pension Lærkelill, Lærkevænget 3, Skovlund, 6823 Ansager.

 

Der bydes på kaffe og en "let forplejning".

På bestyrelsens vegne

Philip Vossen - formand.