Velkommen til Lokallisten 2017's hjemmeside

Lokalpolitisk parti i Varde kommune

Lokallisten 2017

Her kan du læse lidt om partiet, partiets bestyrelse og vedtægter

Her kan du læse om partiets politik

Her kan du læse om debatopslag der er på Jydske Vestkysten og Ansager.info

Valgplakat til kommunalvalget i  2021

På billedet ses Lokallistens 6 byrådskandidater, der stillede op til valg i 2021. Øverste række, Philip Vossen og Patrick Nielsen. Midterste række, Birgit Hardenberg Jørgensen og Henriette N. D. Dyrby. Nederste række, Hilda Funch og spidskandidat Niels Jørgen Nielsen. 

Seneste nyt i Lokallisten 2017


Det blev vedtaget ved generalforsamlingen den 23. april 2024 at Lokallisten 2017 nedlægges. Dette er begrundet i manglende opbakning til listen. Vi siger tak til de som har støttet listen mens den eksisterede. Det har været en liste som fik valgt 2 politikere ind i byrådet i Varde kommune i 2017 og hvor dele af den politik, Lokallisten 2017 stod for, også blev vedtaget. 


På Lokallisten2017s vegne

Forhenværende bestyrelsesmedlem, Brian Dam